Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer

Dienstenwijzer

Grandia hecht veel waarde aan goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat je voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst, inzicht krijgt in de aard van de dienstverlening die wij je bieden in de vorm van een Dienstverleningsdocument.

Gestandaardiseerd dienstverleningsdocument
De minister van Financiën heeft besloten het Dienstverleningsdocument te standaardiseren, om meer transparantie over de dienstverlening van financiële dienstverleners te bereiken. Dit betekent dat wij het standaard wettelijk voorgeschreven Dienstverleningsdocument moeten hanteren. Dit is een document met een vast format waar wij ons aan moeten houden. Voor de dienstverlening van Theo Grandia Assurantiën geldt voor de volgende drie dienstverleningsvragen of klantbehoeften een apart Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Naast deze Dienstverleningsdocumenten gebruiken wij nog een document waarin wij u aanvullende en uitgebreidere informatie geven over de wijze waarop wij onze dienstverlening uitoefenen:

Toelichting op dienstverlening
 
Nieuwsgierig geworden?
Bel gerust en hoor wat wij voor jouw onderneming kunnen betekenen!
Maak vrijblijvend een afspraak
Alles is goed geregeld, daar kun je altijd van op aan! Grandia